• 12:46
  • 20.05.2019
Οικονομικό Συνέδριο στο Βερολίνο: “Southeast Europe - Germany Business & Investment Summit- Reassessing Europe’s priorities”
politics
20.05.2019

Οικονομικό Συνέδριο στο Βερολίνο: “Southeast Europe - Germany Business & Investment Summit- Reassessing Europe’s priorities”

read more

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στη διάρκεια της θεματικής ενότητας με τίτλο: “Greek – German – Cypriot Collaboration in Trade and Investment, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, συμμετείχαν οι παρακάτω εισηγητές: Stefan Nolte, Πρόεδρος Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Γερμανίας (CGBA)

Η Κύπρος αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας

Pro govt rallies in Iran after protests

Η Κύπρος αξιοποίησε επιτυχώς τα κοινοτικά κονδύλια, ώστε να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας, με ένα μεγάλο αριθμό ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων. Η χώρα απορροφά από το πρόγραμμα HORIZON τριπλάσια κονδύλια από αυτά με τα οποία συνεισφέρει στο πρόγραμμα.White House says N Korea talks unlikely

Νικόλας Θεοχαρίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Invest Cyprus

Πώς η Κύπρος βελτίωσε την επιχειρηματικότητα

Korean held over deaths of wife, son in HK

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερα θετικό επενδυτικό περιβάλλον. Υπάρχει για πρώτη φορά ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει πέντε Περιοχές Προτεραιότητας: Τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας, την οργάνωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, όπως και της πρόσβασης στις αγορές.PM's one-on-one time with Trump canned

Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος, TÜV HELLAS

Εργαλείο στήριξης του επιχειρείν τα συστήματα πιστοποίησης

Trump alters story on why he fired Flynn

Τα συστήματα πιστοποίησης αποτελούν εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ενισχύουν τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα στη λειτουργία των εταιριών. Συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων, των προϊόντων και των εγκαταστάσεων, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, εισφέροντας στην τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.US seeking world's 'subordination': NKorea

Μιχαέλα Μπαλή,  director Greece & Cyprus, Germany Trade & Invest

Η Ελλάδα και η Κύπρος προσφέρουν επενδύσεις ευκαιρίες

Trump not invited to Paris climate summit

Η κ. Μιχαέλα Μπαλή, Director Ελλάδα και Κύπρου του Germany Trade and Invest, του Γερμανικού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και εξωτερικού Εμπορίου παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παρά τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν το επενδυτικό κλίμα, οι δύο χώρες ξεχωρίζουν στον τομέα της ναυτιλίας και έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στο χώρο της ενέργειας. Σύμφωνα με την κα Μπαλή, μόνο οι επενδύσεις, και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και οι μεταρρυθμίσεις, μπορούν να εγγυηθούν μακροπρόθεσμα την οικονομική σταθερότητα.The German shake-up: Rocky road ahead for Angela Merkel

 

3325877
read more